Alzheimerloppet - en viktig företagsaktivitet

5 september i Hagaparken

Alzheimerloppet arrangeras av Alzheimerfonden för att samla in pengar till den viktiga forskningen för att hitta ett botemedel. Varje form av pulshöjande fysisk aktivitet har dessutom visat sig kunna förebygga demenssjukdomar. Så gör en god gärning för både dig, dina kollegor och alzheimerforskningen och anmäl er till Alzheimerloppet idag.

Tid: lördagen 5 september klockan 12.00.
Plats: Tingshusslätten, Hagaparken.
Pris: 330 kronor exklusive moms per deltagare.
Bana: 5 kilometer i valfritt tempo. Tillsammans eller var för sig.
Övrigt: Området öppnar kl. 10.00 och det går då att hämta ut sin nummerlapp på plats fram till kl. 11.50.

Om ni är fler än 10 personer på ditt företag som önskar delta i loppet kan ni maila företagsnamn, organisationsnummer och hur många som vill springa direkt till info@alzheimerfonden.se för att få hjälp med anmälan.​

0
kronor insamlat till Alzheimerfonden

Det här är Alzheimer.
Av alla demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom den vanligaste. Många har en eller flera av demenssjukdomarna i kombination med Alzheimers sjukdom. Gemensamt är att de alla innebär problem med minnesfunktionerna.

    Det finns drygt 160000 personer med demenssjukdom i Sverige, varav 60–70 procent har Alzheimers sjukdom.

    Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre,20 procent av alla över 80 år och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom.

    I Sverige uppskattas antalet yngre personer med demenssjukdom till nästan 10 000, varav merparten är 60–65 år.

    Fler kvinnor än män drabbas av demenssjukdom, vilket inte bara beror på att kvinnor lever längre.

Våra partners

Alzheimerloppet skulle inte bli av utan våra fantastiska sponsorer och bidragande leverantörer. Stort tack för att ni bidrar till att forskarna ska kunna göra nya viktiga genombrott i kampen mot Alzhemers sjukdom och andra demenssjukdomar.